trapa hidraullica

Trape de fum, automatizare trape, luminatoare, cupole, ferestre certificate DIN EN 12101-2, DIN 18232 si VdS 2159

Echipamente pentru protecţie la foc şi desfumare, rezistența la foc testată conform standardului EN 1366-2, Clasificare la foc conform standardului EN 13501-3, Clasa de etanşeitate C conform standardului EN 1751

Trapele de fum și elementele de evacuare a gazelor fierbinți, salveaza vieți și bunuri.

Fiabilitate Re - trapele de fum sunt clasificate în clase de fiabilitate, Re A, Re 50, Re 1000, reprezentand numărul de deschideri la incendiu și închideri
Sarcină zăpadă SL (Snow Load) - trapele de fum sunt clasificate sub sarcină de zapada: SL 0; SL 100 reprezentand sarcina de încărcare la zăpadă în Pascali aplicată când trapa de fum este încercată ( 1 Pa = 1 kg/(m•s²) = 1 N/m²).

Defumare, Caracteristicile echipamentelor de desfumare
Comanda manuală a dispozitivelor trebuie să asigure deschiderea trapelor, ferestrelor de desfumare sau a voleţilor din zona de desfumare respectivă (nivel, clădire, zonă de desfumare, incintă, circulaţie sau porţiune separată a circulaţiei). In cazul evacuării fumului şi a introducerii de aer cu dispozitive de securitate acţionate cu servomotoare electrice, deschiderea lor trebuie să fie simultană, comandată de acelaşi organ de comandă. Dacă se utilizează dispozitive de comandă cu alimentare pneumatică de securitate, (APS) care sunt admise numai pentru desfumarea unei zone cu suprafaţă mai mare de 500 m2, declanşarea poate să se facă printr-o singură acţionare manuală asupra dispozitivului de securitate.
In cazul dispozitivelor de comandă pentru alimentarea pneumatică APS de unică folosinţă, racordate la reţea “închis - deschis” operaţiunile de punere în siguranţă şi apon de rearmare trebuie să se facă fără manipulerea cartuşelor la fiecare închidere şi deschidere (sisteme cu purjare automată)
Dacă se utilizează un sistem de securitate la incendiu (SSI) de categoría A sau B, comanda manuală se va face numai de la dispeceratul PSI. In cazul sistemelor de securitate la incendiu SSI de categoría C, D sau E, comanda manuală se poate face de la dispozitivul de comandă cu semnalizare care va fi amplasat la intrarea principală în clădirea/spatiul respectiv.(De completat în definiţii categoriile de SSI din norma franceză NF S 61-938/2000
Atunci când dispoziţiile regulamentare o impun, desfumarea zonei de desfumare (ZDF) trebuie să fie comandată automat de către sistemul de detecţie instalat în spaţiul respectiv. Această comandă automată va fi dublată de comanda manuală centralizată de la UCMS (unitatea de comandă manuală centralizată de securitate) a dispeceratului de incendiu
Comanda automată a dispozitivelor de desfumare a celorlalte zone ale clădirii, deservite de aceiaşi reţea de desfumare nu intră în funcţiune atâta vreme cât un apare detecţia în zona respectivă. Totuşi, desfumarea celorlalte zone ale clădirii poate fi comandată manual de la UCMS a dispeceratului de incendiu
Caracteristicile gurilor de desfumare si ale voleţilor
Gurile de desfumare trebuie să fie obturate protejate de cu voleţi etanşi la foc E pentru conductele de introducere de aer şi respectiv prin voleţi rezistenţi la foc EI pe conductele de evacuare fum, şi într-un caz şi altul cu aceiaşi rezistenţă la foc cu cea a conductelor de desfumare pe care le închid. Aceşti voleţi sunt închişi în poziţie de aşteptare.
Caracteristicile trapelor de desfumare
Trapele de evacuare a fumului trebuie să fie din clasa de fiabilitate Re 300 (300 cicluri); trapele cu funcţiune dublă, utilizate şi ca ventilaţie de comfort vor fi supuse la 10.000 de cicluri de deschidere în poziţie de ventilare.
Clasificarea încărcării din zăpadă este SL 250 (25 daN/m2) pentru zone cu altitudinea sub 400 m, SL 500 (50 daN/ m2 ) pentru altitudini mai mari de 400 m dar sub 800 m şi SL 500 (50 daN/ m2) dar cu obligativitatea asocierii cu dispozitive care împiedică acumularea zăpezii, inclusiv cu panta acoperişului şi a trapei > 450, la altitudini > 800 m
Trapele de desfumare, inclusv cele multifuncţionale trebuie să fie de clasa T00 (00 C) pentru temperatura ambientala şi totodată de clasa B300 (3000 C pe timp de 30 minute) pentru expunerea la fum.
Verificare şi întreţinere sistemele evacuare fum
Proprietarii, administratorii, conducătorii instituţiilor, după caz, au obligaţia de asigurare a întreţinerii în permanentă stare de funcţionare, cu asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice.
Pentru proiectarea, instalarea şi încercarea sistemelor destinate limitării propagării fumului se aplică obligatoriu prevederile cuprinse în standardul SR EN 12101-6:2005 şi în amendamentul SR EN 12101-6:2005/AC:2007 - Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi
Temperatură T, clasificare functionare la temperature scazute T(-25); T(-15); T(-05); reprezentand C negativ la care trapa de fum este testata.
Sarcină vânt WL, trapele de fum clasificata dupa test la aspirare WL1500, WL3000, reprezentand
sarcina de test aspirare vânt în Pascali aplicată când trapa de fum este încercată.
Rezistența la căldură - reacția la foc a materialelor trapei de fum trebuie să fie determinată în conformitate cu EN 13501-1 iar suprafața deschiderii conform standardului CE EN 12101-2.
PV 1200 jouli – testul de 1200 jouli este o încercare de rezistență la șocuri date de obiecte de mari dimensiuni căzute accidental peste trape de fum/luminatoare.
Instalare Service trape de fum pneumatic cu CO2, trape de fum automatizate, trape de fum cu fuzibil, sisteme desfumare, desfumare mecanica, calitate si pret promotional
Desfumare mecanica, dirijare a fumului
DESFUMARE,TRAPE FUM,VOLETI

Desfumare mecanica, dirijare a fumului

Clapeti rezistenti la foc certificati CE EN 13501-3, EN 1366-2, EN 1751 Volete de desfumare, certificati CE EN 13501-3, EN 1366-2, EN 1751 Grile rezistente la foc, certificati CE EN 1364-1, EN 1364-2, EN 1634-1

DESFUMARE,TRAPE FUM,VOLETI

Luminator, trapa cu declansare electrica

Sisteme desfumare manual Sisteme desfumare, Sisteme desfumare electrice, Sisteme desfumare pneumatice Sisteme desfumare, actionare cu actuator cu cremaliera Sisteme desfumare, actionare cu actuator cu lant, Sisteme electrice evacuare fum actionare cu lant, piston, cremaliera

Luminator, trapa cu declansare electrica
Trape de fum zenitale, de acoperis
DESFUMARE,TRAPE FUM,VOLETI

Trape de fum zenitale, de acoperis

Mecanisme pneumatice ofera certitudiniea de actionare corespunzatoare in caz de incendiu. Mecanismele sunt prevazute cu cilindri pneumatici, actionarea automata se realizeaza prin intermediul unei butelii cu CO2 comprimat si o siguranta termofuzibila deschizand trapa.

DESFUMARE,TRAPE FUM,VOLETI

Recomandam trape de fum conform DIN 18232

Pentru calculul sistemelor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti din cladiri se aplică obligatoriu prevederile cuprinse în standardul SR CEN/TR 12101-5:2007 - Sisteme de control al fumului şi gazelor fierbinti

Recomandam trape de fum conform DIN 18232

Get the Blue firesolutions newsletter.