trapa hidraullica

Desfumare, evacuare, eliminare fum conform DIN EN 12101-2 si VdS 2159

Pentru evacuarea fumului in caz de urgenta trapele de fum trebuie sa evacueze caldura si fumul fara compromisuri in cee ace priveste functionalitatea, la standard de inalta calitate, certificate si functionale dupa ani de utilizare in conditii de mediu dificil cum ar fi capacitatea de încărcare a vântului sau zăpadă.Trape desfumare, pret promotional, solutii desfumare, trape fum, profesionale. Pentru detalii va rog sa ne contactati

Pentru evacuarea fumului in caz de urgenta trapele de fum trebuie sa evacueze caldura si fumul fara compromisuri in cee ace priveste functionalitatea, la standard de inalta calitate, certificate si functionale dupa ani de utilizare in conditii de mediu dificil cum ar fi capacitatea de încărcare a vântului sau zăpadă.

Rezistenţă la foc - aptitudinea unui produs de a răspunde funcţiilor cerute (capacitate portantă, etanşeitate şi izolare termică la foc), pe o durată de timp determinată şi/sau orice altă funcţie, determinată într-o încercare standardizată de rezistenţă la foc sau în baza modelelor de calcul din standardele SR EN 1991-1-2, SR EN 1992-1-2, SR EN 1993-1-2, SR EN 1994-1-2, SR EN 1995-1-2, SR EN 1996-1-2, SR EN 1999-1-2, amendamentele, eratele şi Anexele naţionale ale acestora.
Limitarea propagării incendiilor, elementele de construcţii, pereţi şi planşee utilizate pentru limitarea propagării incendiilor şi a efectelor acestora, precum şi a exploziilor, sunt de tipul:
• rezistente la foc (REI sau EI);
• rezistente la explozie (REI);
• etanşe la foc (E)
Protecţia golurilor funcţionale din aceste elemente de construcţii, se realizează, după caz, cu uşi, obloane, cortine, încăperi tampon sau tamburi deschişi, alcătuite şi dimensionate conform normativului.
Rezistenţele la foc normate ale pereţilor (EI respectiv REI ) şi planşeelor (REI) de compartimentare ale construcţiilor şi a celor de separare a încăperilor, în funcţie de densitatea sarcinii termice (q) din spaţiile adiacente
Limitarea dezvoltării efluenţilor incendiului (fum, gaze fierbinţi)
Pentru limitarea dezvoltării efluenţilor incendiului (fum, gaze fierbinţi) şi a propagării uşoare a focului în interiorul construcţiei, după caz, trebuie asigurate sisteme adecvate de protecţie, respectiv a unor:
a) dispozitive de evacuare a fumului în caz de incendiu (desfumare) ori de realizare a unei suprapresiuni;
b) sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi, în construcţii fără pereţi interiori.
Evacuarea fumului (desfumare) în caz de incendiu
Prin evacuarea fumului (desfumare) în caz de incendiu, se urmăreşte extragerea acestuia din partea superioară a incintei incendiate (situată la minimum 1,80 m faţă de pardoseală), în scopul asigurării condiţiilor de evacuare a utilizatorilor, a limitării propagării focului şi a facilitării intervenţiei de stingere a incendiului.
Proiectarea sistemelor de evacuare a fumului sau după caz, de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, se face în conformitate SR CEN/TR 12101-5 - Sisteme de control al fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 5: Ghid de recomandări funcţionale şi metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, SR EN 12101-6 - Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială – Kituri.şi a amendamentului acestuia.
Evacuarea fumului şi a gazelor fiebinţi în caz de incendiu
Pentru limitarea propagării incendiilor, în construcţiile cu aria mai mare de 10400 m² care nu au pereţi interiori despărţitori, este obligatorie prevederea sistemului de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, realizat conform prevederilor normativului, tabelul 37 şi reglementărilor tehnice specifice.
Sistemul de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi poate fi realizat cu tiraj natural-organizat sau cu tiraj mecanic.
Sistemul de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi nu este obligatoriu în zonele situate la mai puţin de 30 m de pereţii exteriori ai construcţiei, care au în treimea superioară goluri permanent deschise sau protejate cu dispozitive care se deschid automat în caz de incendiu şi asigură suprafaţa liberă normată pentru evacuarea fumului (desfumarea) prin tiraj natural-organizat.

Proiectarea sistemelor de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, se poate face alternativ faţă de prevederile normativului şi/ sau pe baza standardelor: SR CEN/TR 12101-5:2007 - Sisteme de control al fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 5: Ghid de recomandări funcţionale şi metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, SR EN 12101-6:2005 - Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială – Kituri şi a amendamentului acestuia.În construcţiile prevăzute cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, acţionarea deschiderii automate a dispozitivelor de evacuare a fumului (desfumare) şi a celor de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, precum şi a gurilor de admisie a aerului, trebuie să se facă după pornirea instalaţiilor automate de stingere. Fac excepţie sălile aglomerate cu public, la care dispozitivele de evacuare a fumului (desfumare) se acţionează înainte de intrarea în funcţiune a instalaţiilor automate de stingere a incendiilor.Sistemul de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi este constituit din guri de admisie a aerului, dispuse la partea inferioară a spaţiului protejat, ecrane continue rezistente la foc minimum DH 30, coborâte sub acoperiş sau sub planşeul superior al spaţiului respectiv minimum 0,50 m şi guri de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, dispuse in treimea superioară a pereţilor sau în acoperiş.
SR CEN/TR 12101-5:2007
SR EN 12101-6:2005 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială – Kituri.
SR EN 12101-6: 2005/AC:2007 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială - Kituri
SR EN 14600:2006 Seturi de uşi şi ferestre mobile, rezistente la foc şi/sau etanşe la fum. Cerinţe şi clasificare
Sistemul de trape de fum protejeaza viața oamenilor, cladirea și bunurile, un incendiu face imposibile evacuarea oamenilor, aceste produse de trape și ferestre de fum trebuie sa fie conforme conforme cu DIN EN 12101-2 și VdS 2159; Instalaţii de eliminare a fumului, instalaţii de evacuare a fumului , a căldurii, instalaţii de eliminare a fumului în casa scărilor, instalaţii mecanice de eliminare a fumului, sisteme cu presiune pentru protecţia contra fumului


Solutiile noastre respectă cerințele relevante conform DIN EN 12101-2 și VdS 2159 certificate pentru:
Fiabilitate utilizari 1000 Re (VdS aprobare min. 50 Re), sarcini de vânt WL 3000 *(VdS min. 1500 N / m²), încărcări de zăpadă SL 1500 *(VdS 500 N / m²), temperaturi scăzute T (-15) *(VdS -5 ° C), căldură expunere B 300-E (300 ° C Evaluare / rezistență la foc E).Testate de către alte institute de testare independente certificare VdS. Funcționalitate în timpul testului la oboseală (10.000 de procese de deschidere)

 
Desfumare mecanica, dirijare a fumului
DESFUMARE,TRAPE FUM,VOLETI

Desfumare mecanica, dirijare a fumului

Clapeti rezistenti la foc certificati CE EN 13501-3, EN 1366-2, EN 1751 Volete de desfumare, certificati CE EN 13501-3, EN 1366-2, EN 1751 Grile rezistente la foc, certificati CE EN 1364-1, EN 1364-2, EN 1634-1

DESFUMARE,TRAPE FUM,VOLETI

Luminator, trapa cu declansare electrica

Sisteme desfumare manual Sisteme desfumare, Sisteme desfumare electrice, Sisteme desfumare pneumatice Sisteme desfumare, actionare cu actuator cu cremaliera Sisteme desfumare, actionare cu actuator cu lant, Sisteme electrice evacuare fum actionare cu lant, piston, cremaliera

Luminator, trapa cu declansare electrica
Trape de fum zenitale, de acoperis
DESFUMARE,TRAPE FUM,VOLETI

Trape de fum zenitale, de acoperis

Mecanisme pneumatice ofera certitudiniea de actionare corespunzatoare in caz de incendiu. Mecanismele sunt prevazute cu cilindri pneumatici, actionarea automata se realizeaza prin intermediul unei butelii cu CO2 comprimat si o siguranta termofuzibila deschizand trapa.

DESFUMARE,TRAPE FUM,VOLETI

Recomandam trape de fum conform DIN 18232

Pentru calculul sistemelor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti din cladiri se aplică obligatoriu prevederile cuprinse în standardul SR CEN/TR 12101-5:2007 - Sisteme de control al fumului şi gazelor fierbinti

Recomandam trape de fum conform DIN 18232

Get the Blue firesolutions newsletter.