Lizzy McCanzy

Lizzy McCanzy

Office Manager // GWO Marketing

Mary Cooper

Mary Cooper

Junior Art Director // Designfactor

Henny Walls

Henny Walls

Adviser // Cooper & Gump

Cameron Jackson

Cameron Jackson

Junior Partner // Jackson & Son

Liam Walls

Liam Walls

Photographer // Freelance

Leonie Geller

Leonie Geller

Security Manager // Wingman

Susy Cutcher

Susy Cutcher

IT Administrator // WHU Online

Cameron Tucker

Cameron Tucker

Marketing Manager // Wacome

Anna Morgan

Anna Morgan

Trainee // Heymann Design

Protejaţi-vă familia şi locuinţa
Cele mai cumplite incendii se produc noaptea când oamenii dorm (cele mai multe victime omeneşti!).
Detectoarele de fum, montate în locuinţa dumneavoastră, vor sesiza fumul şi vor emite semnale de alarmă care vă pot salva viaţa, integritatea corporală şi bunurile materiale.
Echipaţi-vă locuinţa cu detectoare de fum În România, încă nu există obligativitatea montării în locuinţe particulare a acestor echipamente de detectare şi semnalizare.
Alegeţi cea mai bună soluţie
Există diferite tipuri de detectoare de fum, acestea pot fi alimentate direct la energia electrică, alimentate doar cu baterii sau ambele tipuri de alimentare.
Instalaţi în fiecare încăpere pentru a mări siguranţa, instalaţi detectoare autonome de fum în fiecare încăpere, pe fiecare nivel al locuinţei dumneavoastră.
Unde să instalez detectoare de fum?Deoarece fumul se ridică la partea superioară a încăperii, montaţi detectoarele autonome pe tavan.
Testaţi eficienţa detectoarelor (audibilitatea semnalului emis la detectarea fumului)
Apăsaţi din când în când butonul de„test”. Puteţi deasemenea testa funcţionarea acestora prin crearea
condiţiilor reale prin folosirea fumului degajat de un chibrit sau lumânare
Schimbaţi bateriile cu regularitate
Înlocuiţi bateriile în fiecare detector cel puţin o dată pe an.
Întreţineţi detectoarele
Praful din atmosferă poate modifica parametrii de detecţie al acestor echipamente. Cel puţin o dată la şase
luni, ştergeţi-l cu o perie moale. Nu ştergeţi praful niciodată cât timp detectoarele sunt funcţionale (mai ales
cele alimentate de la reţeaua de distribuţie). Testaţi fiecare detector după ce s-a încheiat procesul de curăţare.

Avand in vedere interesul pe care atat mass-media, cat si consumatorii de gaze naturale il manifesta cu privire la obligativitatea montarii detectoarelor automate de gaze naturale si pentru corecta informare a acestora, facem urmatoarele precizari:
Obligativitatea montării detectoarelor de gaze a apărut pentru prima dată în cadrul prevederilor pct. 8.3 din Normele tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Anexa 1 la Ordinul M.E.C nr. 58/2004, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 bis din 27 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, dispozițiile Art. I pct. 1 din Ordinul M.E.C. nr. 713/2004 privind modificarea unor prevederi din Anexa nr. 1 "Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" la Ordinul M.E.C. nr. 58/2004 prevedeau că: ”Începând cu anul 2008, este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale pentru încăperile în care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale și suprafețele vitrate necesare, conform prezentelor norme, sunt parțial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de construcție specială (securizat, termopan etc.).”
În prezent, sunt în vigoare dispozițiile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Normelor tehnice care au abrogat prevederile Ordinului M.E.C. nr. 58/2004 și care prevăd la pct. 8.3 alin.(2) următoarele: ”Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4 ) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.”
De asemenea, printr-o adresă transmisă ANRE în anul 2010, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență menționează faptul că ”solicită echiparea tuturor spațiilor unde se află aparate de prepare a hranei cu detectoare automate de gaze, indiferent de grosimea și tipul geamului (securizat, tip Thermopan etc.) folosit în aceste încăperi, pentru realizarea unui nivel de securitate ridicat”.
Astfel, având în vedere că instalația de utilizare a gazelor naturale este proprietatea clientului final, acesta are obligația să asigure respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale.
În situația în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, operatorul economic autorizat ANRE constată că nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a:
​- instalației de utilizare a gazelor naturale - clientul final are obligația să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiții, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puțin 2% metan (CH4) în aer, care acționează asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși
- instalației comune de utilizare - clientul final/clienții finali are/au obligația să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiții, inclusiv prin montarea de detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puțin 2% metan (CH4) în aer, dotate cu sisteme de semnalizare optică sau alarmare acustică la atingerea concentrațiilor periculoase și cu comanda închiderii automate a alimentării cu gaze naturale
De reținut este faptul că montarea detectorului automat de gaze este obligatorie doar în situația în care operatorul economici autorizat ANRE constată, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, că nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale.
Totodată, pentru clarificarea unor aspecte relevante în acest context, vă informăm că prevederile oricărui act normativ din România îşi produc efectele după data intrării în vigoare a acestuia şi nu pot fi aplicate retroactiv, fapt confirmat de dispoziţiile art. 15, alin. (2) din Constituţia României, respectiv „Legea dispune numai pentru viitor [...]”.
Astfel, în acest context, considerăm că, în situaţia în care instalaţia de utilizare a gazelor naturale a fost proiectată, executată, recepţionată şi pusă în funcţiune anterior intrării în vigoare a prevederilor Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate în Ordinul MEC nr. 58/2004, precum și a Normelor tehnice şi, în prezent, nu sunt efectuate modificări față de documentația tehnică inițială, operatorul economic autorizat ANRE care efectuează verificarea şi/sau revizia tehnică analizează situaţia locală şi decide, în consecinţă, dacă respectiva instalație de utilizare funcționează în condiții de siguranță, luând în considerare prevederile legale în baza cărora a fost întocmită și avizată documentația inițială.
Detectorul automat de gaze poate fi achiziționat și de către clientul final, dar montarea lui pe instalația de utilizare a gazelor naturale se realizează doar de către un operator economici autorizat ANRE cu care acesta are încheiat contract de prestări servicii pentru verificarea sau revizia tehnică a instalației de utilizare aferentă locului de consum și se consemnează în fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare sau de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.

Descrierea comerciala a activitatilor si serviciilor

  • Intocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu (scenarii de securitate la incendiu, expertize tehnice PSI)
  • Intocmirea documentaţiilor privind identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu
  • Elaborare raport anual privind activiatile desfasurate in domeniul apararii impotriva incendiilor, precum si a masurilor de prevenire si protectie
  • Asistenta, consiliere in momentul controalelor in domeniul apararii impotriva incendiilor
  • Servicii de remediere deficiente de proiectare,reproiectare, relevee dar si de natura tehnico-constructiva
  • Servicii de intretinere si service instalatii de limitare si stingere pentru hidranti de incediu, pompe incendiu, sprinklere, drencere si instalatii de desfumare