Verificari si intretineri sisteme si instalatii cu rol in siguranta la foc

Verificari si intretineri sisteme si instalatii cu rol in siguranta la foc

Serviciile se vor efectua in baza unui abonament lunar, in abonament sunt incluse 4 revizii/verificari anual (cate una in fiecare trimestru) pentru fiecare obiectiv in parte. In caz de interventie pentru rezolvarea unor incidente tehnice costurile componentelor inlocuite si manopera se vor factura separat, conform devizului si listei preturi anexata.

Din punct de vedere al serviciilor posibil a fi prestate oferta acopera doua mari grupe de servicii:
servicii preventive periodice pentru intretinerea functionalitatii sistemelor, identificarea componentelor uzate sau expirate si inlocuirea lor
si
servicii de reactie in cazul unor incidente datorate componentei tehnice a sistemelor (unor defectiuni aleatorii sau manipulare necorespunzatoare).

Serviciile prestate cuprind:

Inspectia periodica a fiecarui obiectiv, identificarea fiecarui subsistem din obiectiv si verificarea functionalitatii conform proiectului, instructiunilor de utilizare, inclusiv legatura cu legislatia. Inspectia se va face pe baza unui plan stabilit de comun acord intre parti care va cuprinde cel putin o inspectie trimestriala pentru fiecare obiectiv.
Identificarea elementelor uzate sau iesite din perioada de functionare sigura si recomandarea inlocuirii lor.
Analiza incidentelor inregistrate in ultimele luni in redistrul de service in legatura cu obiectivul vizitat si cautarea corelatiilor cu posibile disfunctionalitati ale echipamentelor.Discutii cu beneficiarii pe baza unor chestionare pentru a culege informatii privind functionalitatea sistemului si relevarea eventualelor nevoi de instruire sau activare de noi functii ale sistemului, dupa caz.In cazul unor incidente, interventia la fata locului a unui specialist sau a unei echipe (functie de natura incidentului) in termen de maximum 24 de ore din momentul anuntarii acestuia, conform unui SLA. Interventia se va face la ora stabilita de comun acord cu beneficiarul si cu echipa de interventie a dispeceratului. Interventia la fata locului in caz de incidente va cuprinde:
Evidentierea si limitarea sau eliminarea efectelor incidentului, recuperarea functionalitatii initiale a sistemului.
Inlocuirea componentelor defecte se va face cu componenete echivalente sau superioare ca performanta, compatibile cu sistemele existente.
Facturarea interventiei conform devizului si listei de preturi anexata. Lista de preturi se va actualiza annual.
In primele luni de functinare a programului de mantenanta Blue Fire Solutions va procura si instala la dispecerat un sistem tehnic complet care emuleaza sistemul cel mai des folosit pentru instruirea personalului dispeceratului si a modelarii unor situatii intalnite in practica si pentru a putea oferi indicatii de remediere de la distanta pentru beneficiar in cazul unor incidente minore (care nu necesita deplasarea echipei de interventie).
Crearea unei cai de comuncatie permanenta intre sediul dispeceratului de interventie si sediu firmei de intretiner pentru comunicarea operativa a principalelor date privind incidentele inregistrate.Pentru fiecare obiectiv se va crea un registru de verificari si interventie tehnica in care se va trece “diagnosticul” fiecarei inspectii de verificare si a fiecarei interventii.

 

Tags: Stingere, Detectie, Autorizare