Descrierea comerciala a activitati

Descrierea comerciala a activitatilor si serviciilor

  • Intocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu (scenarii de securitate la incendiu, expertize tehnice PSI)
  • Intocmirea documentaţiilor privind identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu
  • Elaborare raport anual privind activiatile desfasurate in domeniul apararii impotriva incendiilor, precum si a masurilor de prevenire si protectie
  • Asistenta, consiliere in momentul controalelor in domeniul apararii impotriva incendiilor
  • Servicii de remediere deficiente de proiectare,reproiectare, relevee dar si de natura tehnico-constructiva
  • Servicii de intretinere si service instalatii de limitare si stingere pentru hidranti de incediu, pompe incendiu, sprinklere, drencere si instalatii de desfumare

 

 

Tags: Stingere, Detectie, Autorizare, Desfumare