mentenata bulb fuzibil

Servicii profesionale la standarde ridicate

Pentru îndeplinirea cerinţei de calitate securitate la incendiu, construcţiile în ansamblu şi părţile lor componente trebuie proiectate, executate, echipate şi utilizate conform prevederilor de securitate cerute de asigurator si de legislatia locala.Mentenanta instalaţiilor de stingere a incendiilor, începe după recepţia acestora, când este certificată realizarea de către constructor a lucrărilor, în conformitate cu prevederile contractuale şi cu cerinţele documentelor oficiale, care atestă că instalaţiile respective pot fi date în folosinţă.Service mentenanta instalatii protectie antiincendiu, stingere cu apa si gaze respirabile, servicii la pret redus.Service, mentenanta preventiva, corectiva la instalatii detectare si stingere incendiu, instalatii de hidranti, instalatii de sprinklere, instalatii de perdele de apa (drencere), instalatii stingere cu gaze la pret promotional.

Servicii de intretinere si service instalatii de limitare si stingere pentru hidranti de incediu, pompe incendiu, sprinklere, drencere si instalatii de desfumare

Urmatoarele operatiuni vor fi efectuate in cadrul intretinerii sistemelor de limitare si stingere:
Instalatia de hidranti interiori accesibilitatea si existenta accesoriilor de trecere a apei pentru hidranti
funcţionarea iluminatului de siguranţăInstalatia de hidranti exteriori
verificarea integrităţii si etanseităţii instalaţiei
accesibilitateaInstalatia de sprinklere
verificarea integrităţii si etanseităţii instalaţiei
verificarea lacatelor si pozitiei microcontactelor la vane pentru pozitia normala de functionareStatia de pompe pentru instalatiile de combatere a incendiilor si apa menajeraverificarea functionarii iluminatului
verificarea tablourilor de comanda a grupurilor de pompare(incendiu, apa potabila)
verificarea vaselor de expansiune
verificarea integrităţii si etanseităţii instalaţiilor
verificarea pozitiei normale de functionare a robinetilor
controlul presiunii in instalatii (citirea manometrelor)
verificarea rezervei de apa pentru uz menajer
verificarea rezervei de apa pentru stingerea incendiilor
Camere tehnice ACS
verificarea integrităţii si etanseităţii instalaţiei
verificarea microcontactelor la vane pentru pozitia normala de functionare
controlul presiunilor
testare alarme ACS (pornire gong)
Grup pompare sprinklere
Verificarea vizuala
Verificarea si inregistrarea parametrilor de functionare
Rularea pompelor in modul manual si automat
Verificarea clopotelor de alarma
Verificare capete sprinklere
Controlul functionarii organelor de inchidere
Verificarea conexiunilor electrice in tablou
Verificarea presiunii de pregonflare vase expansiune
Verificarea compresorului pentru ACS
Masurarea tensiunii si intensitatii pe cele trei faze
Verificarea conexiunilor electrice motoare pompe
Verificarea semnalizarilor la distanta
Verificarea si desfundarea capetelor de drencere precum si a distribuitoarelor, ventilelor
Verificarea functionarii pompei de rezerva

Servicii de intretinere si service instalatii sisteme de limiatare si stingere cu substante speciale (gaze inerte, FM200 etc.)

Inspectie vizuala sistem ( integritate, configuratie )
Citirea memoriei de evenimente din centrala de detectie si alarmare la incendiu.
Verificare prezenta tensiune in reteaua S.S.I.
Simulare functionare in regim tampon: butoane, sensor, butoane deschidere, sursa alimentare, accumulator,
Verificare conditii de mediu, in care functioneaza detectoarele, cu inlaturarea conditiilor de praf, umiditate, vibratii
Tensiuni de alimentare a surselor baza si rezerva, masurare cu voltmetru;
Verificare capacitatea bateriei de acumulare;
Se verifica functionarea dispozitivelor exterioare de alarmare;
verificarea functiei de programare
Verificare presiune butelii
Verificare timpului de evacuare (timp de întârziere declanşare butelii)
Verificare activare electrovalve în caz de incendiu
Testare si (re)instruire utilizatori
Inscrierea tuturor operatiunilor de verificare efectuate

Stingatoare de incendiu

Urmatoarele operatiuni vor fi efectuate in cadrul intretinerii singatoare portabile de incendiu
Aspectul exterior şi integritatea (să nu fie cojită vopseaua, să nu prezinte urme de coroziune)
Funcţionalitatea subansamblelor componente (cele care nu mai corespund sau nu prezintă siguranţă se vor înlocui cu altele noi )
Starea de încărcare a stingătorului (se vor încărca stingătoarele la care presiunea de pe manometrul stingătorului nu se încadrează în zona verde de pe cadranul acestuia)
Starea calitativă a pulberii (tasarea şi aglomerarea pulberii nu este permisă)
Cantitatea şi calitatea spumantului ( se va verifica prin sondaj dacă spumantul păstrează calităţile necesare stingerii – coeficient de infoiere spumă )

Servicii de intretinere si service instalatii de detectare si alarmare in caz de incendiu

Urmatoarele operatiuni vor fi efectuate in cadrul intretinerii sistemelor de detectare si alarmare:
verificare centrala, indicatii panou, butoane, detectoare, sirene, panou repetor, module de comanda
verificarea comutarii automate de pe sursa de alimentare de baza pe cea de rezerva si revenirea automata pe sursa de baza la reconectarea acesteia;
verificarea functionarii dispozitivelor de alarmare si alertare din interiorul obiectivului de protejat
verificarea starii de functionare a dispozitivelor de inregistrare/tiparire a evenimentelor din instalatia de semnalizare a incendiilor.
verificarea vizuala a integritatii cablurilor, cutiilor de conexiuni si a altor elemente auxiliare
verificarea starii de functionare a circuitelor de transmisie a semnalizarilor la dispeceratele de pompieri
verificarea mentinerii libere a spatiului din jurul detectoarelor de incendiu, pentru a nu se obtura accesul produselor de ardere la acestea
verificarea functionarii serviciilor auxiliare indeplinite de instalatia de semnalizare
verificarea existentei compatibilitatii intre conditiile initiale de lucru pentru care a fost conceput sistemul si conditiile de lucru de la data verificarii
verificarea compatibilitatii materialelor existente in zona protejata cu sistemul de semnalizare
curatare centrala, indicatii panou, butoane, detectoare, sirene, panou repetor, module de comanda,
verificare conexiuni central, sursa / acumulatori, functii centrala
verificarea si curatarea semestriala a detectorilor de fum si termici/verificarea starii de functionare a sirenelor de alarmare;
verificarea starii de functionare a ventilatoarelor de desfumare;
verificarea butoanelor manuale/verificarea starii de functionare a voletilor si clapetilor;
verificarea hardware si software a calculatoarelor/verificarea surselor si a status-ului acumulatorilor.


Servicii de intretinere si service instalatii electrice iluminat de siguranta

Urmatoarele operatiuni vor fi efectuate in cadrul intretinerii iluminat de siguranta:
Trimestrial se va verifica fiecare corp de iluminat si fiecare semnalizare de iesire iluminata din interior de la bateria de acumulatoare prin simularea unui defect în alimentarea iluminatului normal pentru un interval de timp suficient, pentru a se asigura ca fiecare corp de iluminat este functional.Anual fiecare corp de iluminat si fiecare semnalizare iluminatt din interior trebuie st fie încercate la toate intervalele de timp stabilite în conformitate cu informatiile producttorului.
Alimentarea iluminatului normal si toti indicatorii luminosi vor fi controlati pentru a verifica functionarea lor corect.
Toate încerctrile si rezultatele trebuie st fie consemnate în Registrul de control pentru instalatiile de dectare, semnalizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor.
Nota: Sistemele se vor receptiona dupa testarea lor, impreuna cu toate entitatile implicate la receptionarea instalatiilor conform costurilor din oferta