stingere-spuma-pulbere-aerosoli-sistem-stingere-sisteme-tehnice-instalatii-antiincendiu-stingere-incendiu-

Stingere spuma

Instalaţiile semifixe sunt acele instalaţii la care soluţia de spumă este refulată prin conducte şi duze instalate fix, ca şi componentele de generare a spumei, în timp ce spumantul concentrat (rezervoare de spumant şi dozatoare) şi apa sunt furnizate de dispozitive mobile acţionate de personal specializat.
Spumanţii concentraţi utilizaţi în instalaţiile de stingere cu spumă trebuie să fie conformi cu SR EN 1568-1, 2, 3, 4 sau o reglementare echivalentă.

Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumǎ

Instalaţii de stingere a incendiilor cu spumă
Soluţii tehnice de realizare a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumă
Componentele instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumă
Proprietăţile spumanţilor concentraţi şi ale spumei folosite la stingerea incendiilor, mecanismul stingerii cu spumă a incendiului şi domeniile recomandate pentru stingerea cu spumă a incendiilor, sunt prezentate mai jos
Domeniile de utilizare ale instalaţiilor de stingere cu spumă sunt prezentate în tabelul 24.1. Aceste prevederi nu trebuie privite ca o restricţie a progresului tehnic.Selectarea domeniului de utilizare trebuie realizată de către persoane competente şi cu experienţă în domeniul respectiv. În alegerea tipului de instalaţie de stingere adecvat, proiectanţii trebuie să ţină seama de riscurile specifice procesului tehnologic, de caracteristicile construcţiei, de riscurile datorate substanţelor şi materialelor folosite.
În general, instalaţiile de stingere cu spumă nu se utilizează pentru stingerea incendiilor de:
a) substanţe chimice care degajă oxigen (ca nitratul de celuloză) sau agenţi oxidanţi care pot întreţine arderea;
b) echipament electric necapsulat;
c) metale care reacţionează cu apa, cum sunt : sodiu, potasiu
d) substanţe periculoase ce reacţionează cu apa : pentoxidul de fosfor sau trietilaluminiu
e) metale combustibile: aluminiu, magneziu
Din punctul de vedere al alcătuirii constructive a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumă, acestea pot fi:
a) fixe;
b) semifixe;
c) mobile.
fixe de stingere a incendiilor cu spumă se compun, în principal, din:
a) instalaţii de alimentare cu apă;
b) recipienţi pentru spumanţi;
c) generatoare de spumă cu insuflare de aer;
d) dozatoare;
e) pompe pentru apă şi pentru spumant;
f) conducte pentru soluţie spumantă;
g) deversoare de spumă;
h) dispozitive de punere în funcţiune şi control
Pompele, recipienţii de spumant, dozatoarele, dispozitivele de punere în funcţiune şi de control trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să fie amplasate la distanţe de siguranţă faţă de pericolele de incendiu, fie prin amplasarea în spaţii delimitate cu elemente rezistente la foc fie prin asigurarea unor măsuri de protecţie activă împotriva incendiilor fie combinaţii ale acestora;
b) să fie accesibile în caz de incendiu;
c) să fie interzis accesului persoanelor neautorizate;
d) să se asigure ventilarea corespunzătoare (dacă sunt amplasate în spaţii închise);
e) să echipate cu dispozitive pentru spălarea instalaţiei şi a elementelor componente;
f) să nu fie instalate în spaţii de producţie şi/sau depozitare cu produse inflamabile sau combustibile;
g) să fie marcate corespunzător;
h) să fie protejate împotriva lovirilor mecanice;
i) să fie adecvate să funcţioneze în intervalul de temperaturi minime şi maxime din spaţiul în care acestea sunt amplasate.
Instalaţiile fixe sunt acele instalaţii la care toate componentele sistemului de stingere cu spumă şi pentru furnizarea soluţiei spumante sunt instalate permanent.
(2) Instalaţiile fixe de stingere cu spumă pot fi prevăzute cu racorduri de alimentare cu apă de la pompele autospecialelor de pompieri. Pentru a preveni scurgerea ape trebuie instalaţia trebuie prevăzută cu o supapă de reţinere în amonte de sistemul de stingere cu spumă.
(3) Necesarul de apă trebuie stabilit şi marcat pe racord. Racordurile de alimentare de la pompele mobile trebuie marcate cu următoarele date:
a) tipul de spumă;
b) proporţia de dozaj (%);
c) presiunea minimă de pompare.

Componentele instalaţiilor de stingere cu spumă trebuie să fie conforme cu SR EN 13565-1.
Conductele de apă şi soluţie de spumă trebuie să fie proiectate, dimensionate, alimentate şi instalate conform prevederilor din SR EN 12845 sau o reglementare echivalentă
Dozarea spumantului concentrat cu apă se realizează în camera unui echipament (dozare centralizată) sau în vecinătatea obiectului protejat (dozare independentă).
În situaţia utilizării dozării centralizate, spumantul concentrat este asigurat prin sistemul de conducte şi supape de distribuţie către generatorul de spumă.
În situaţia dozării independente, spumantul concentrat este alimentat direct în sistemul de ţevi de distribuţie a spumei ce protejează obiectul.

Tags: Stingere