watermist-ceata-apa-vds3188-sistem-stingere-sisteme-tehnice-instalatii-antiincendiu-stingere-incendiu-sprinklere-aspersoare-ceata-de-apa

Stingere ceata de apa VdS 3188

Efect de racire prin evaporare picături mici (<1000 µm)
Epuizarea locală a oxigenului din cauza volumului de apă în creștere prin evaporare si absorbția de căldură radiantă

Watermist aplicatii:

Cladiri de birouri si spatii de locuit
Depozite industriale și zonele de vânzare retail
Tunele de cabluri
Săli de mașini
Cabine de vopsire si depozitare delichide inflamabile

Echiparea tehnică a clădirilor cu instalaţii de stingere a incendiilor cu apă pulverizată
Instalaţiile cu apă pulverizată se prevăd pentru:
a) protejarea obiectelor (structuri şi echipamente ale instalaţiilor tehnologice, recipiente pentru lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mare de 60°C şi gaze inflamabile, motoare cu ardere internă, gospodării mari de cabluri electrice cu izolaţie combustibilă), împotriva radiaţiei termice emise de un incendiu învecinat, pentru a limita absorbţia căldurii până la limita care previne sau micşorează avariile;
b) localizarea incendiilor de substanţe ce se pot revărsa;
c) protecţia împotriva căldurii transmise prin radiaţie (protecţie prin răcire);
d) prevenirea formării unor amestecuri explozibi¬le în spaţii închise (reducerea evaporării prin răcirea suprafeţelor care vin în contact cu lichide inflamabile) sau în spaţii deschise (prin diluarea amestecurilor explozive sau a scăpărilor de gaze ce pot forma amestecuri explozive), inclusiv în spaţiile unde se depozitează sau se manipulează explozivi;
e) stingerea incendiilor de materiale combustibile solide (lemn, hârtie, textile, materiale plastice etc.); Instalaţiile cu apă pulverizată sunt adecvate pentru stingerea incendiilor izbucnite la maşinile de hârtie, tipar şi în alte echipamente tridimensionale şi unde materialele combustibile cum sunt hârtia sunt transportate în interiorul echipamentului ca parte integrată a procesului;
f) stingerea incendiilor în canale, precum cele de cabluri, în care incendiile se pot propaga rapid;
g) stingerea incendiilor izbucnite la scările rulante, benzile rulante de transport şi alte utilaje în mişcare, unde incendiul se poate propaga cu uşurinţă;
h) limitarea posibilitatilor de propagare rapida a incendiului prin stropirea zonei de ardere;
i) degazarea spatiilor incendiate prin spalarea atmosferei cu jeturi de apa pulverizata
j) protectia contra incalzirii excesive, prin racirea intensa a materialelor, elementelor de constructii şi instalatiilor tehnologice amenintate de incendiu;
k) prevenirea incendiului prin stropirea cu apa a zonei care scapă, în caz de avarie, lichide sau gaze combustibile, spre a se evita aprinderea;
l) neutralizarea unor agenti agresivi asupra mediului.

Instalaţiile de stingere cu apă pulverizată se utilizează atunci când este necesară refularea unei anumite cantităţi de apă, în acelaşi timp, pe întreaga arie protejată.
Instalaţiile cu apă pulverizată nu se utilizează în situaţiile în care materialele reacţionează cu apa producând reacţii violente sau produşi periculoşi.
Soluţii tehnice de realizare a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu apă pulverizată
Instalaţia de stingere cu apă pulverizată destinată protecţiei suprafeţelor expuse la incendiu, trebuie să fie realizată pentru a intra în funcţiune înainte de apariţia depunerilor de carbon pe suprafeţele expuse şi înainte ca recipientele cu lichide inflamabile să cedeze datorită creşterii de temperatură. În cazul în care protecţiile (flanşe de vizitare, flanşe de legătură, suporturi de susţinere etc.) obstrucţionează jetul de apă, inclusiv spargerea sau antrenarea jetului pe suprafeţe verticale, este necesară instalarea unor pulverizatoare suplimentare în jurul lor pentru a proteja şi zonele mascate de acestea.
Sistemul trebuie să asigure o funcţionare efectivă pe toată durata estimată a incendiului, apreciere făcută pe baza cantităţilor şi a naturii materialelor combustibile şi ţinând seamă de influenţa echipamentelor de stingere.
Durata estimată a expunerii trebuie să fie una adecvată, în conformitate cu prevederile aplicabile în locul de utilizare a sistemului.
La nevoie sistemul trebuie să fie operaţional timp de mai multe ore.
Instalaţii de stingere cu apă pulverizată pentru diferite pericole industriale
Criteriile de proiectare dimensionare ale instalaţiilor de stingere a incendiilor cu apă pulverizată (redate în reglementarea tehnică SR CEN/TS 14816) sunt exemplificate după cum urmează :
Industria lemnului (uscătoare de aşchii lemnoase ; cicloane ; buncăre de rumeguş ; mori de lemn ; filtre ; silozuri de aşchii lemnoase) :
• protecţia minimă : 30 min ;
• densitatea proiectată minimă a jetului pulverizat : 5 mm/min (0,083 l/sm2);
• dacă este utilizat un sprinkler de detecţie distanţa maximă : 3,75 m ;
• Benzi rulante
• protecţia minimă : 30 min ;
• densitatea proiectată minimă a jetului pulverizat : 7,5 mm/min (0,125 l/sm2) ;
• distanţa maximă dintre tamburi şi pulverizatoare (pentru tamburi): 2,5 m ;
• distanţa maximă măsurată pe verticală dintre banda rulantă şi sprinklerul deschis ce protejează tavanul : 4 m;
• suprafaţa maximă pentru fiecare sprinkler deschis ce protejează tavanul :12 m2.
Sistemele pot fi proiectate şi pe baza suprafeţei maxime per pulverizator dată de producător în urma rezultatelor testelor de încercare la foc.
Activarea automată sau cea manuală trebuie să pună în funcţiune sistemul de stingere cu apă pulverizată iar banda rulantă trebuie să fie oprită automat.
Rafturi de cabluri electrice în interiorul clădirilor:
• protecţia minimă : 30 min ;
• densitatea proiectată minimă a jetului pulverizat: 7,5 mm/min pentru fiecare raft de cablu;
• lungimea minimă de acţiune: 30 m sau lungimea zonei despărţită de un element rezistent la foc, în funcţie de valoarea mai mică.
În cazul pulverizării apei pe o suprafaţă, considerând suprafaţa proiectată calculată ca produsul între înălţimea traseului de cabluri şi lungimea de acţiune, datele de proiectare trebuie fie următoarele:
• protecţia minimă : 30 min ;
• densitatea proiectată minimă de pulverizare a apei: 10 mm/min (0,166 l/sm2) ;
• lungimea minimă de acţiune: 30 m sau lungimea zonei despărţită de un element rezistent la foc, în funcţie de valoarea mai mică;
• distanţa minimă măsurată pe verticală între rafturile de cabluri şi tavan:200 mm;
• distanţa măsurată pe orizontală între rafturile de cabluri: între 700mm şi 900mm;
• lăţimea maximă a unui raft de cabluri: 600 mm;
• înălţimea maximă a cablului pe fiecare raft: 60 mm;
• presiunea minimă la pulverizator: 2 bar;
• deschiderea minimă a raftului de cabluri: 33%.
Transformatoare electrice cu ulei
Pentru protejarea suprafeţelor exterioare ale unui transformator, trebuie să fie aplicate următoarele criterii numai în cazul în care distanţa dintre transformatoare este de cel puţin 5 m sau când acestea sunt separate de un perete cu rezistenţă la foc de minimum 60 min:
pentru stingere:
• protecţia minimă : 5 min ;
• densitatea proiectată minimă: 15 mm/min pentru suprafeţe netede sau 30 mm/min pentru celelalte.
pentru localizare:
• protecţia minimă : 60 min ;
• densitatea proiectată minimă: 10 mm/min (0,166 l/sm2) ;
Distanţa maximă dintre pulverizatoare: 1,5 m.
Centrale electrice
Pentru protecţia buncărelor de cărbune, trebuie să fie aplicate următoarele criterii:
• densitatea proiectată minimă: 7,5 mm/min (0,125 l/sm2);
• protecţia minimă : 90 min ;
• suprafaţa maximă protejată de un pulverizator: 9m2;
Pentru protecţia camerei de depozitare a uleiului de turbină, băilor de ulei sau conductelor de ulei, supapelor hidraulice, lagărelor turbinelor şi generatoarelor, pompelor de ulei pentru lubrifiere antrenate de turbine cu abur, pompelor alimentate cu ulei, pompelor şi ventilatoarelor (suflantelor) antrenate cu abur, trebuie să fie aplicate următoarele criterii:
• protecţia minimă : 30 min sau cel puţin timpul de oprire a turbinei;
• densitatea proiectată minimă: 10 mm/min (0,166 l/sm2);
Acolo unde pot fi implicate lichide inflamabile se trebuie să fie utilizaţi aditivi spumogeni.
Incineratoare de gunoi
Pentru protecţia împotriva incendiilor, cu sisteme cu apă pulverizată a următoarelor spaţii: spaţiul de alimentare cu gunoi, depozitul de gunoi, coşul de fum al incineratorului, moara de gunoi, depozitele de deşeuri toxice, spaţiile ce adăpostesc utilaje hidraulice, trebuie să se aplice următoarele criterii:
• protecţia minimă : 60 min;
• densitatea de apă pulverizată: 20 mm/min (0,33 l/sm2);
În cazul în care deşeurile conţin preponderent mase plastice trebuie utilizaţi spumanţi cu proprietăţi de formare a peliculei apoase (AFFF).
Combustibili solizi
Pentru protecţia împotriva incendiilor a combustibililor solizi, cu sisteme de apă pulverizată se aplică criteriile redate în tabelul 8.1.
Lichide inflamabile
Pentru lichidele inflamabile cu punctul de inflamabilitate sub 66ºC trebuie să se utilizeze sisteme cu apă pulverizată de velocitate medie, iar pentru lichidele cu punctul de inflamabilitate peste 66ºC trebuie să se utilizeze sisteme cu apă pulverizată de velocitate mare.
Sisteme de stingere a incendiului cu apă pulverizată de velocitate medie
Densitatea de pulverizare a apei, proiectată, trebuie să fie determinată în funcţie de următoarele aspecte:
a) substanţa implicată;
b) rolul protecţiei, spre exemplu:
- localizarea incendiului;
- protecţia suprafeţelor expuse;
c) înălţimea de la suprafaţa protejată până la tavan;
d) suprafaţa pe care se manifestă incendiul;
e) tipul de containere utilizate pentru stocarea substanţelor.
Pentru protecţia părţilor expuse ale rezervoarelor de depozitare la presiune atmosferică a lichidelor inflamabile, densitatea proiectată de pulverizare a apei pentru stingerea incendiilor, se determină în funcţie de diametrul rezervorului (densitatea proiectată este raportată la suprafaţa acestuia), după cum urmează :
a) până la 20 m : 1,114 mm/min (0,0185 l/sm2) ;
b) între 20 m şi 80 m :
c) peste 80 m : 0,66 mm/min (0,011 l/sm2).
Componentele instalaţiei de stingere cu apă pulverizată
La proiectarea şi execuţia instalaţiei şi a componentelor instalaţiei cu apă pulverizată (pompe, conducte, valve, marcare, mentenanţă ş.a.) se aplică prevederile capitolelor corespunzătoare din SR EN 12845 : capitolele 4, 8, 9,10,13,15,17,18,19, 20, precum şi anexele J, H, I.
Fiecare instalaţie de stingere a incendiului cu apă pulverizată trebuie să fie prevăzută cu o supapă de control şi semnalizare. Supapa de control şi semnalizare trebuie să conţină un robinet de oprire cu una din supapele de mai jos :
a) supapă de alarmă apă-apă în conformitate cu SR EN 12259-2 sau o reglementare echivalentă;
b) supapă de alarmă apă-aer în conformitate cu SR EN 12259-3 sau o reglementare echivalentă;
c) supapă de curgere în conformitate cu SR EN 12259-9 sau o reglementare echivalentă.
Încăperile staţiilor de pompare, înglobate sau alipite clădirilor cu alte destinaţii, se separă de restul clădirii prin pereţi cu rezistenţa la foc de cel puţin REI 180 şi planşee cu o rezistenţa la foc de minimum REI 90, având acces direct din exterior. Se admite comunicarea şi cu coridorul comun, printr-o uşă având rezistenţa la foc de minimimum EI1 90-C asigurându-se accesul nerestricţionat.
Clădirile independente ale staţiilor de pompare trebuie să asigure cerinţele nivelurilor de stabilitate la incendiu I sau II, iar în cazul când există numai o pompă de incendiu, ele trebuie să asigure nivelul de stabilitate la incendiu III. Nu se admit construcţii cu structuri metalice neprotejate sau protejate parţial.
Încăperile în care se găsesc pompele de incendiu se prevăd cu legătură telefonică directă cu serviciul privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă, atunci când debitul de incendiu interior şi exterior este mai mare de 20 l/s şi două surse de alimentare cu energie electrică (vezi Normativul I 7).
Indiferent de debit, încăperea staţiei de pompare se prevede şi cu iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului, conform Normativului I7 sau o altă reglementare tehnică echivalentă aplicabilă.
Echipamentul de rezervă (exclusiv pompa de rezervă) pentru ridicarea presiunii şi asigurarea debitului de apă se montează într-o încăpere separată de cea a echipamentului normal, zidul de separare fiind minim REI 120. În pereţii de separare se prevăd uşi de comunicare EI1 90-C. Similar se amplasează şi se separă şi grupurile electrogene.
La instalaţiile de pompare cu recipiente hidropneumatice de incendiu se prevede compresor de aer.
Compresoarele pentru instalaţiile cu sprinklere din sistemele apă-aer trebuie să asigure umplerea cu aer a instalaţiei în maximum 20 minute.

 

Linii directoare pentru sistemele de ceață de apa
NFPA 750 (ediția 2015)
EN TS 14972: 2011 (ANSI /)
FM 5560 (ediție: 2012)
IMO (A 800 și MSC 1165)
APSAD D2British Standard: DD 8489: 2011
VdS 3188 - sisteme destingere sprinkler și ceață de apa -Planificarea și instalare
VdS 3188 - ghid VdS pentru planificarea și instalare: aspersoare ceață de apa și sisteme de stingere a incendiilor
Configurarea schematică la fel ca VdS CEA 4001 (EN12845) sau VdS 2109
VdS 3188 acoperă cerințele viitorului EN 14972 pentru aplicații specifice: Sisteme de ceață de apă aprobate sunt considerate ca fiind egale cu sprinkler-, deluge-, sau gaz sisteme exintinguishing.

Tags: VdS 3188, Stingere