novec1230-en14520-fk-5-1-12-sistem-stingere-sisteme-tehnice-instalatii-antiincendiu-stingere-incendiu-gaze-inerte--novec

Stingere Novec

1230 Fluid Fire Protection 3M ™ Novec ™ este o halon alternativă de ultimă generație conceput pentru a echilibra preocupările industriei de performanță, siguranța oamenilor și a mediului, ceea ce face ca Novec 1230 de fluid prima opțiune pentru tehnologiile durabile.EN ISO 14520-1/2006 – Sisteme de stingere incendiu cu gaze (Gaseous fire-extinguishing systems general requirements);EN ISO 14520-5/2006- FK-5-1-12 Proprietati fizice si proiectarea sistemului (Physical properties and
system design);

3M ™ NOVEC ™ 1230 Fluid Fire Protection, menționate ca FK-5- 1-12 din NFPA 2001 și ISO 14250, este o cetonă fluorurat (sau fluorcetona) cu o structură chimică CF3CF2C (O) CF (CF3) 2. Este un miros clar, incolor, scăzut, lichid care este super-presurizat cu azot și depozitată în cilindrii de înaltă presiune.1230 Fluid Fire Protection 3M ™ Novec ™ este o alternativă avansată de înlocuire halon, cu un profil excelent de mediu, inclusiv un potențial de încălzire globală (GWP) de 1, cel mai mic GWP pentru orice alternativă la halohidrocarbură halon. 3M ™ Novec ™ 1230 Fluid Protecția împotriva incendiilor este, de asemenea, nu epuizează stratul de ozon, cu o viață atmostpheric de doar 5 zile, comparativ cu anii, decenii și chiar secole pentru alte alternative halocarbonați. În cele din urmă, 3M ™ Novec ™ 1230 Fluid Fire Protection oferă o reducere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră asupra hidrofluorocarburi (HFC-uri).Agentul de stingere Novec TM 1230 acționează atât fizic cât și chimic.
Novec TM 1230 este utilizat pe scară largă în întreaga lume și, datorită proprietăților sale de mediu, a devenit în multe țări agent de stingere prin excelență IT și managementul riscului aplicațiilor electrice. NovecTM 1230 este indicat pentru incendiile de clasa A și clasa B și este conceput ca o saturație totală de stingere. Nu este nici coroziv, nici bun conducător de electricitate și, prin urmare, aceasta nu produce nici o deteriorare a circuitelor scurte sau reziduuri pe componentele sensibile. Novec TM 1230 este incolor, aproape fără miros și este în stare lichidă la temperatura ambiantă. molecula formată din carbon, fluor și oxigen. Novec TM 1230 datorită flăcării se stinge întreruperea arderii.
Novec 1230 fluid este proiectat pentru a preveni orice preocupare pentru efectele asupra mediului; , datorită proprietăților particularități proprii novec 1230 ideea de "sustenabilitate" în curat de protecție agent de incendiu definit re(potențialul de epuizare a ozonului zero, durata de viață atmosferică de cinci zile, potențial de încălzire globală egal cu 1).
 
Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12
Echiparea tehnică a clădirilor cu instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12
Sisteme de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12
Proprietăţile substanţei de stingere FK-5-1-12, mecanismul stingerii incendiului cu această substanţă şi domeniile recomandate pentru instalaţiile de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12 sunt prezentate în anexa nr. 23.
Instalaţiile fixe de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12 se utilizeazǎ în sistem de inundarea totală a încăperii (spaţiului) protejat împotriva incendiului. (standard de referinţă SR EN 15004-2)
Parametrii principali implicaţi în alegerea sistemului de stingere a incendiului cu substanţa FK-5-1-12 sunt :
a) nu modifică concentraţia de oxigen ;
b) prezenţa permanentă sau nepermanentă a persoanelor în încăperea (spaţiul) protejat împotriva incendiului ;
c) efectul caracteristic al substanţei de stingere FK-5-1-12 asupra personalului uman şi asupra echipamentelor din încăperea (zona) protejată împotriva incendiului ;
d) proprietăţile fizico-chimice ale substanţei de stingere a incendiului FK-5-1-12 şi efectele secundare în procesul de stingere a incendiului.
Sistemul de stingere cu substanţa de stingere FK-5-1-12 se foloseşte la stingerea incendiilor de suprafaţă din clasa A în special de lichide combustibile, sau suprafeţe solide.
Riscuri, in general, substanţa de stingere a incendiului FK-5-1-12, nu este toxică pentru om. La concentraţia necesară de stingere a incendiului (4.0% <c< 7.2%),="" nu="" are="" efecte="" adverse="" observabile="" asupra="" organismului="" uman.<br="">Efecte adverse pot apare la concentraţii volumice procentuale de substanţă de stingere FK-5-1-12 în aerul încăperii protejate, mai mari de 10.5 % (anexa nr. 23).
Pericolul asociat cu produşii de descompunere ai substanţei de stingere a incendiului FK-5-1-12 depinde de :
a) raportul dintre mărimea incendiului şi volumul spaţiului protejat ;
b) timpul de ardere (perioada de timp cuprinsă între izbucnirea şi stingerea incendiului).
Se asigură un interval de timp cât mai mic posibil între momentul detectării incendiului şi acţionarea sistemului de deversare a substanţei de stingere şi anume, sub 10 secunde (anexa nr. 23).
Măsurile de siguranţă ce trebuie luate pentru evacuarea persoanelor din diferite tipuri de încăperi (spaţii) în funcţie de concentraţia volumică procentuală de substanţă de stingere a incendiului FK-5-1-12 în aerul încăperii, sunt prezentate în anexa nr. 23.
Soluţii tehnice de realizare a instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12.
Componentele instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12.
Instalaţia automată (fixă) de stins incendiu cu substanţa FK-5-1-12 este compusă din:
a) sistemul mecanic, care cuprinde : buteliile pentru stocarea (depozitarea) substanţei de stingere FK-5-1-12 ; vane de acţionare ; conductele de transport şi distribuţie; supape (clapete) de sens ; manometre ; duze de refulare a substanţei de stingere în spaţiul protejat ;
b) sistemul electronic care asigură acţionarea (declanşarea) sistemului mecanic.
Instalaţia de detectare, semnalizare şi comandă
Instalaţia automată pentru detecţia şi comanda stingerii incendiului cu substanţa FK-5-1-12 asigură următoarele funcţiuni :
a) detecţia automată a incendiului în spaţiile supravegheate şi protejate la incendiu
b) semnalizarea acustică şi optică în caz de alarmă de incendiu ;
c) comanda automată a deschiderii vanei pentru evacuarea substanţei de stingere FK-5-1-12 din butelii în conductele de transport şi mai departe la duzele de refulare din spaţiul protejat ;
d) confirmarea eliberării substanţei de stingere în spaţiul protejat ;
e) comanda interblocării instalaţiei de ventilaţie ;
f) supervizarea permanentă a tuturor circuitelor electrice ale instalaţiei de stingere
g) supervizarea permanentă a presiunii din butelia cu substanţă de stingere.
Sesizarea apariţiei incendiului se face atât prin observare directă cât şi prin prelucrarea semnalelor date de detectoarele de incendiu, semnale convertite de instalaţia de semnalizare în semnale optice sau/şi acustice (sirene).
Acţionarea automată a instalaţiei de stingere a incendiului cu substanţa FK-5-1-12, se realizează prin reţeaua de comandă care este alcătuită dintr-un sistem de cabluri electrice prin care se transmite de la unitatea centrală de stingere, comanda electrică de declanşare a capului de acţionare a vanei montată pe butelia din cadrul bateriei active principale sau ale bateriei active de rezervă (dacă instalaţia este prevăzută cu baterie de rezervă).
Funcţionarea instalaţiei cu comanda „NORMAL MANUAL” cuprinde aceleaşi etape postdetectare (sesizare) ca şi cele din regimul AUTOMAT.
Comanda NORMAL MANUAL a instalaţiei de stins incendiu cu substanţa FK-5-1-12 se face de către un operator care acţionează butonul de alarmă de incendiu.
În cazul în care, datorită unor cauze accidentale, la comanda NORMAL MANUAL prin butonul de alarmă de incendiu, instalaţia de stingere cu substanţa FK-5-1-12 nu a intrat în funcţiune, operatorul trebuie să deschidă manual vana montată pe capul buteliei.
În cazul unor instalaţii cu butelii de rezervă pentru substanţa de stingere FK-5-1-12, este interzisă efectuarea unei a doua reprize de stingere, prin cuplarea bateriei cu butelii de rezervă şi deversarea substanţei FK-5-1-12 din acestea în zona protejată, deoarece se depăşeşte concentraţia volumică procentuală de maximum 10.5 % de substanţă FK-5-1-12 în aerul încăperii, concentraţie de la care substanţa FK-5-1-12 poate deveni periculoasă pentru personalul aflat accidental în spaţiul protejat.
Stocarea substanţei de stingere FK-5-1-12 în butelii
Substanţa de stingere FK-5-1-12 este stocată în butelii, în faza de lichid suprapresurizat, la presiunea de 25 bar (abs) şi la temperatura de 200C, respectiv de 42 bar (abs) şi la temperatura de 200C.
La refularea prin duze în atmosfera spaţiului protejat, lichidul se vaporizează şi substanţa FK-5-1-12 trece în faza gazoasă.
Executarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12
Subansamblele şi echipamentele instalaţiei de stingere cu substanţa FK-5-1-12 se transportă în ambalajele originale, păstrându-se caracteristicile tehnice şi constructive cu care au fost realizate de producător.
Echipamentul necesar instalaţiei fixe de stingere a incendiilor cu substanţă FK-5-1-12 trebuie să aibă asigurată calitatea corespunzătoare şi se verifică printr-o recepţie atentă pe baza documentelor însoţitoare (certificat de calitate, instrucţiuni tehnice, agrement tehnic etc.).
Subansamblele instalaţiei de stingere a incendiului cu substanţa FK-5-1-12 trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în SR EN 15004-2 sau o reglementare echivalentă.
Beneficiarul instalaţiei de stingere a incendiului cu substanţa FK-5-1-12 este obligat să asigure depozitarea în condiţii de siguranţă a subansamblelor, echipamentelor şi a materialelor până la terminarea montajului şi punerea în funcţiune a instalaţiei, răspunzând alături de unitatea de montaj de păstrarea acestora.
Montarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12
Înainte de montarea buteliilor cu substanţa de stingere FK-5-1-12, a conductelor şi a celorlalte accesorii aferente acestora, se verifică starea lor, neadmiţându-se trecerea la montaj dacă prezintă turtiri sau alte urme de lovire care au modificat forma sau secţiunea acestora.

3M ™ Novec ™ 1230 Fire Protection Broșura Fluid
3M ™ Novec ™ 1230 Fluid protectie impotriva incendiilor pentru petrol și gaze
3M ™ Novec ™ 1230 Fluid protectie impotriva incendiilor pentru mediul marin
3M ™ Novec ™ 1230 Fluid protectie impotriva incendiilor pentru muzee
3M ™ Novec ™ 1230 Fire Protection Fluid Garanție Blue Sky
3M ™ Novec ™ 1230 de protecție contra incendiilor Credite Fluid LEED
3M ™ Novec ™ 1230 Fluid protectie impotriva incendiilor pentru petrol și gaze
3M ™ Novec ™ 1230 Protecție la foc pentru marină consolidată
3M ™ Novec ™ 1230 Fire Protection Bulletin Fluid Informații
3M ™ Novec ™ 1230 de protecție contra incendiilor FTS Fluid
 

Tags: EN12094, Stingere