spriklere-en12845-cea4001sistem-stingere-sisteme-tehnice-instalatii-antiincendiu-stingere-incendiu

Stingere apa spriklere EN 12845, CEA 4001

Un sistem automat de stingere tip sprinkler este proiectat pentru detectarea unui incendiu şi stingerea lui cu apă în fazele iniţiale sau pentru limitarea incendiului, până la stingerea lui prin alte mijloace. Standarde de refeinta p > 16 bars: VdS 3188, p < 16 bars: VdS 4001(Sprinkler); VdS 2109 (Deluge)

Risc mic- LH - apă-apă sau cu preacţionare
Risc mediu-OH
OH1 - apă-apă sau cu preacţionare
OH1 - apă-aer sau mixt
OH2 - apă-apă sau cu preacţionare
OH2 - apă-aer sau mixt
OH3 - apă-apă sau cu preacţionare
OH3 - apă-aer sau mixt
OH4 - apă-apă sau cu preacţionare
Risc mare-HH
Depozite cu risc mare - HHS
HHP şi HHS

Sprinklerele fac obiectul unui cod al culorilor în concordanţă cu EN 12259-1 pentru a indica
temperatura nominala de declanşare, după cum urmează: portocaliu 57 C , roşu 68 C
galben 79 C, verde 93 C, albastru 141 C,mov 182 C, negru 204 C
Fiecare instalaţie trebuie să aibă o supapă de control şi semnalizare în conformitate cu EN 12259-2 sau EN 12259-3.
Fiecare supapă de control şi semnalizare trebuie prevăzută cu un dispozitiv de alarmă cu motor hidraulic în concordanţă cu EN 12259-4 şi un dispozitiv electric care să permită semnalizarea alarmei de la distanţă.
Când conductele de oţel cu diametre egale sau mai mici de 150 mm sunt filetate, trebuie să aibă o grosime de perete minimă în concordanţă cu ISO65 M.
Pentru diametre mai mari, grosimea minimă a peretelui trebuie să fie în concordanţă cu lSO 65 L2.
Sudurile trebuie realizate în conformitate cu EN 287 - 1.
Instalaţiile apă-apă de sprinklere clasificate în riscuri medii cu pot fi sau nu împărţite pe zone.
Numărul sprinklerelor care pot fi controlate de o singură supapă de control şi semnalizare ap㠖 apă
în sistemele cu risc mediu poate depăşi 1000 (a se vedea tabelul 17), cu următoarele restricţii: numărul sprinklerelor care pot fi controlate de o singură supapă de control şi semnalizare ap㠖apă pe orice nivel nu poate depăşi 1000;
numărul total de sprinklere controlate de o singură supapă de control şi semnalizare nu trebuie să depăşească 10.000.
Supravegherea instalaţiei şi alarme
Dispozitivele de supraveghere solicitate de D.3.4 si D3.6. trebuie să fie conectate electric la un tablou de comandă şi semnalizare, instalat în clădire într-un loc accesibil, unde trebuie furnizate următoarele indicaţii şi avertismente:
a) indicatori vizuali de culoare verde pentru a indica că fiecare robinet de oprire supravegheat este în
poziţia de funcţionare corectă;
b) dispozitive sonore şi indicatori vizibili de culoare galben ar pentru a indica că una sau mai multe supape de control şi semnalizare nu sunt complete deschise;
c) dispozitive sonore şi indicatori vizibili de culoare galben pentru a indica că unul sau mai multe
robinete de oprire secundare pe zone nu sunt complet deschise;
d) dispozitive sonore şi indicatori vizibili de culoare galben pentru a indica dacă presiunea statică din orice conductă principală de alimentare care aprovizionează sistemul a scăzut cu 0,5 bar sau mai mult faţă de presiunea statică normală;
e) dispozitive sonore si indicatori vizibili de culoare roşie pentru a indica faptul că instalaţia este alimentată cu apă;
f) dispozitive sonore şi indicatori vizibili de culoare roşie pentru a indica că apa curge într-una sau mai multe zone.
Dispozitivele trebuie instalate la nivelul tabloului de semnalizare pentru a trece alarmele sonore în surdină dar indicatorii vizibili trebuie să continue să funcţioneze până când instalaţia revine în stare normală de supraveghere.
Semnalele de incendiu şi de defect trebuie indicate în permanenţă într-o locaţie permanent ocupată
Orice schimbare de semnalizare în tabloul de alarmă sau o semnalizare de defect după trecerea în surdină sonoră trebuie să conducă la reluarea alarmei sonore până când este din nou trecut în surdină sau până când tabloul a revenit la condiţia normală de aşteptare.
Scopul supravegherii sistemelor de stingere tip sprinkler este supravegherea continuă a principalelor funcţii ale sistemului, ( acelea care în caz de avarie împiedică corecta funcţionare automată a sistemului în caz de incendiu ) şi declanşarea alarmei de supraveghere pentru a permite luarea de măsuri corective. Anexa specifică anumite cerinţe care sunt suplimentare faţă de celelalte cerinţe din standard. Aceste cerinţe trebuie respectate ori de cate ori supravegherea este specificată.
Toate dispozitivele folosite la supraveghere trebuie să aibă cel puţin un grad de protecţie IP 54 cum este specificat în EN 60529. La un singur dispozitiv de semnalizare comun nu trebuie legate mai mult de 15 dispozitive de alarmă de supraveghere adresabile.
 
Echiparea tehnică a clădirilor, compartimentelor de incendiu şi încăperilor, cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler, se asigură la:
- clădiri închise din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită (A şi B), încadrate conform legislaţiei în vigoare, cu densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2;
- clădiri înalte cu excepţia locuinţelor şi foarte înalte indiferent de destinaţie;
- platouri de filmare amenajate şi închise, studiouri de televiziune şi scene amenajate, cu arii mai mari de 150 m2, inclusiv buzunarele, depozitele şi atelierele anexă ale acestora;
- încăperile din clădirile civile subterane în care densitatea sarcinii termice depăşeşte 840 Mj/m²;
- clădiri, compartimente de incendiu cu destinaţia de comerţ şi încăperile pentru comerţ cu aria desfăşurată egală sau mai mare de 1500 mp sau cu densitatea sarcinii termice peste 840 Mj / m2;
- clădiri (încăperi) de producţie şi/sau depozitare cu risc mare şi foarte mare de incendiu cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2 ;
- depozitele cu stive, în condiţiile SR EN 12845;
- parcaje subterane de tip P1, P2, P3 şi P4 definite potrivit prevederilor reglementării tehnice specifice, precum şi la cele supraterane închise cu mai mult de 3 niveluri şi mai mult de 100 de autoturisme.
- clădiri şi compartimente de incendiu administrative sau pentru cultură, cu aria construită mai mare de 1250 m2 şi densitatea sarcinii termice peste 840 Mj/m²,
Aria maximă controlată de o supapă de control şi semnalizare apă-apă, incluzând orice conductă auxiliară a sprinklerului nu trebuie să depăşească 10.000 m2 pentru clasa de pericol mic de incendiu (LH), 12.000 m2 pentru clasa de pericol mediu de incendiu(OH), incluzând toate sprinklerele clasate LH, cu excepţia cazurilor prezentate în anexele D şi F din standardul SR EN 12845 şi 9.000 m2 pentru clasa de pericol mare de incendiu (HH), incluzând toate sprinklerele clasate OH şi LH.
Timpul de funcţionare al instalaţiilor de stingere cu sprinklere este de:
- 30 minute pentru LH;
- 60 minute pentru OH;
- 90 minute pentru HH.
Instalaţiile cu sprinklere în sistem apă-aer trebuie instalate doar acolo unde există pericol de îngheţ sau temperatura mediului ambiant depăşeşte 700C, de exemplu cuptoare de uscare.
Instalaţia de detecţie a incendiului trebuie instalată în toate locurile şi compartimentele protejate de sistemul de stingere tip sprinkler cu preacţionare şi trebuie să fie conformă cu părţile relevante ale standardului european EN 54 sau reglementări echivalente.
Tipuri de sprinklere şi condiţii de montare a acestora
- În instalaţiile de stingere cu sprinklere se folosesc numai componente care îndeplinesc condiţiile de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, se folosesc tipurile de sprinklere specificate în standardele europene sau reglementări echivalente şi anume :
a) constructiv (modul de deschidere a orificiului de refulare a apei):
- sprinkler cu element fuzibil ;
- sprinkler cu fiolă de sticlă ;
- sprinkler deschis - sprinkler neobturat de un element termosensibil (vechea denumire din reglementările româneşti era drencer);
b) după modul de amplasare :
- sprinkler perdea - sprinkler care protejează, o uşă sau o fereastră situată între două zone, din care doar una este protejată cu sprinklere; sprinkler care protejează un gol;
- sprinkler de tavan sau la acelaşi nivel - sprinkler cu deflectorul în jos sau în sus montat parţial deasupra celui mai jos plan al tavanului şi cu elementul sensibil de declanşare la temperatură sub acesta;
- sprinkler ascuns(mascat)- sprinkler încastrat acoperit cu un capac care se desprinde la atingerea unei anumite temperaturi;
- sprinkler cu deflectorul apă-aer în jos (sprinkler antigel cu deflectorul în jos) - sistem alcătuit dintr-un cap sprinkler şi o conductă apă-aer descendentă cu un robinet la baza conductei, menţinut închis de un dispozitiv acţionat de elementul termic al capului sprinkler;
- sprinkler cu deflectorul apă-aer în sus (sprinkler antigel cu deflectorul în sus) - sistem alcătuit dintr-un cap sprinkler şi o conductă apă-aer ascendentă cu un robinet la baza conductei, menţinut închis de un dispozitiv acţionat de elementul termic al capului sprinkler;
- sprinkler încastrat - cap sprinkler al cărui element termosensibil este situat fie parţial fie total, deasupra nivelului cel mai de jos al tavanului;
c) după forma jetului refulat:
- sprinkler convenţional - sprinkler care realizează o formă sferică a jetului de apă;
- sprinkler cu jet plat ( spray ) - sprinkler care produce un jet de apă numai deasupra nivelului deflectorului;
- sprinkler orizontal - sprinkler care refulează apa orizontal;
- sprinkler cu deflectorul în jos - sprinkler care refulează apa în jos;
- sprinkler mural - sprinkler care refulează apa sub forma unei jumătăţi de paraboloid spre exterior;
- sprinkler cu pulverizare medie - sprinkler care refulează apa în jos sub forma unui paraboloid;
- sprinkler cu deflectorul în sus - sprinkler care refulează apa în sus;
- perdea de apă - cap de pulverizare a apei pe o suprafaţă, utilizat pentru a asigura protecţie împotriva incendiului.
Sprinklerele trebuie inscripţionate în conformitate cu prescripţiile din standardele europene aplicabile sau dintr-o reglementare echivalentă, standard de referinţă SR EN 12259-1 sau o reglementare echivalentă.
Sprinklere cu răspuns rapid trebuie să aibă un element de declanşare cu răspuns rapid care trebuie să acţioneze la una din următoarele temperaturi:
- sprinklere cu bulb : 680C - 740C , cod culoare lichid, roşu; 930C - 1040C, cod culoare lichid, verde;
- sprinklere cu element fuzibil : între 680C şi 740C , cod culoare, necolorat; între 930C şi 1040C, cod culoare, alb
Sprinklere cu răspuns rapid trebuie să aibă un element de declanşare cu răspuns rapid care trebuie să acţioneze la una din următoarele temperaturi:
- sprinklere cu bulb : 680C - 740C , cod culoare lichid, roşu; 930C - 1040C, cod culoare lichid, verde;
- sprinklere cu element fuzibil : între 680C şi 740C , cod culoare, necolorat ; între 930C şi 1040C, cod culoare, alb
Sprinklerele montate cu capul în sus trebuie să fie amplasate cu deflectorul la o distanţă minimă de 0,18 m deasupra conductei de alimentare.
Sprinklerele ESFR cu capul în jos care au factorul sprinklerului 201 sau 242 trebuie să fie amplasate astfel încât dinstanţa de la deflector la tavan să fie mai mare de 150 mm, dar mai mică decât 350 mm.
Sprinklerele ESFR cu capul în jos care au factorul sprinklerului 322 sau 363 trebuie să fie amplasate astfel încât dinstanţa de la deflector la tavan să fie mai mare de 150 mm, dar mai mică decât 450 mm.
Sprinklerele ESFR cu capul în sus care au factorul sprinklerului 201 sau 242 trebuie să fie amplasate astfel încât dinstanţa de la deflector la tavan să fie mai mare de 76 mm, dar mai mică decât 305 mm.
Direcţia deflectoarelor sprinklerelor ESFR trebuie să fie paralelă cu tavanul sau acoperişul.spaţiului protejat.
 
Echiparea şi dotarea tehnică minimă obligatorie a construcţiilor şi instalaţiilor cu sisteme şi instalaţii de stingere a incendiilor, trebuie să corespundă prezentului normativ şi reglementărilor specifice, îndeplinind principiile şi cerinţele din normele generale de apărare împotriva incendiilor.
Investitorul poate solicita echiparea şi dotarea suplimentară a construcţiilor şi instalaţiilor şi cu alte sisteme şi instalaţii sau elemente de instalaţii de stingere a incendiului, în condiţiile în care nu este afectată cerinţa de securitate la incendiu referitor la condiţiile, criteriile şi nivelurilor de performanţă specifice.
La proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, trebuie să se stabililească măsuri, condiţii şi nivelurile de performanţă potrivit prevederilor prezentului normativ şi reglementărilor specifice care să asigure îndeplinirea cerinţelor fundamentale din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 din 9 martie 2011 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitoare la:
Hidranţii de incendiu interiori se pot monta aparent sau îngropat, marcându-se corespunzător. Standardele de referinţă sunt ISO 3864/1,2, 3, 4 şi ISO 7010.
Hidranţii de incendiu interiori se echipează cu furtunuri semirigide sau cu furtunuri plate şi cu ţevi de refulare universale montate la extremităţile furtunurilor pentru a forma, dirija şi controla jetul de apă (standarde de referinţă SR EN 671-1 sau SR EN 671-2).
Alimentarea cu apă a hidranţilor interiori se asigură la presiunile necesare menţionate în SR EN 671-1 sau SR EN 671-2.
Echiparea tehnică cu hidranţi de incendiu exteriori
Reţelele de distribuţie a apei din centrele populate (localităţi) trebuie să fie echipate cu hidranţi exteriori, care trebuie să asigure condiţiile de debit şi presiune necesare stingerii incendiilor, potrivit prevederilor prezentului normativ şi a celorlalte reglementări tehnice referitoare la instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural, după caz.
În cazurile în care, conform avizului regiei/societăţii furnizoare de apă din centre populate (localităţi), reţelele nu asigură satisfacerea condiţiilor de debit şi presiune, se prevede rezervă de apă pentru incendiu, dimensionată corespunzator
Construcţiile la care trebuie asigurată echiparea cu hidranţi exteriori sunt:
a) clădiri închise de importanţă excepţională şi deosebită (categoriile A şi B de importanţă);
b) clădiri înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate;
c) clădiri de locuit colective cu mai mult de 5 (cinci) niveluri supraterane;
d) clădiri, compartimente de incendiu şi spaţii pentru comerţ cu mai mult de 2 (două) niveluri sau cu aria construită mai mare de 600 m²;
e) clădiri administrative cu aria construită mai mare de 600 m2 sau cu mai mult de 4 (patru) niveluri supraterane;
f) clădiri de sănătăte/ pentru supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, a bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu mai mult de 2 (două) niveluri supraterane;
g) clădiri de cultură pentru mai mult de 100 persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp sau cu mai mult de 2 (două) niveluri supraterane;
h) clădiri de învăţământ, cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp ori cu mai mult de 2 (două) niveluri supraterane;
i) clădiri închise de sport, cu capacitate de primire mai mare de 300 de persoane;
j) clădiri de cult cu mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane şi aria construită peste 600 m² sau pentru mai mult de 200 de persoane;
k) clădiri de turism cu mai mult de 50 de paturi sau cu aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
l) clădiri montane sau din Delta Dunării, cu capacităţi mai mari de 150 de paturi şi mai mult de 4 (patru) niveluri supraterane;
m) clădiri de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor cu mai mult de 100 de paturi sau cu aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
n) clădiri de producţie şi/sau depozitare cu risc de incendiu mare sau foarte mare, cu aria desfăşurată mai mare de 600 m² şi volum peste 3000 m3;
o) depozite cu stive înalte (peste 6 m înălţime);
p) depozite deschise pentru materiale sau substanţe combustibile, cu aria construită mai mare de 800 m2;
q) parcaje subterane cu mai mult de 10 autoturisme, potrivit reglementării specifice;
r) parcaje supraterane deschise cu mai mult de 2 (două) niveluri şi aria construită mai mare de 600 m²;
s) clădiri civile subterane cu aria construită mai mare de 600 m² şi 2 (două) sau mai multe niveluri subterane.
Pentru categoriile de construcţii precizate la art. 6.1 alin.(2), amplasate în intravilanul sau extravilanul centrelor populate (localităţilor) care nu sunt echipate cu reţele de alimentare cu apă, stingerea din exterior a incendiilor se asigură din gospodării proprii de apă şi reţele de distribuţie prevăzute cu hidranţi, alcătuite şi dimensionate corespunzător prezentului normativ.
Hidranţii de incendiu exteriori nu sunt obligatorii pentru protecţia construcţiilor menţionate la art. 6.1 alin (4) amplasate izolat (la mai mult de 500 m de zone construite) şi care nu sunt echipate cu instalaţii de alimentare cu apă, precum şi la construcţii izolate de producţie sau depozitare cu arii construite sub 2000 m2 şi maximum două niveluri. În asemenea situaţii trebuie să se asigure posibilităţi de alimentare cu apă a pompelor mobile de intervenţie din surse naturale învecinate (râuri, lacuri, fântâni) sau din rezervoare (bazine).
Soluţii tehnice de realizare şi montare a instalaţiilor cu hidranţi de incendiu exteriori
Hidranţii exteriori pot fi subterani sau supraterani;
Montarea cutiei obturatorului hidranţilor exteriori se face sub limita de îngheţ, conform anexei 32, măsurată de la partea superioară a cutiei până la suprafaţa terenului amenajat.
Conductele pe care se amplasează hidranţii de incendiu exteriori au următoarele diametre minime:
a) 100mm pentru hidranţii Dn 80mm, standarde de referinţă SR EN 14384 sau SR EN 14339;
b) 150mm pentru hidranţii Dn 100mm, standarde de referinţă SR EN 14384 sau SR EN 14339;
c) 250mm pentru hidranţii Dn 150mm, standard de referinţă SR EN 14384.
Hidranţii de incendiu exteriori se dotează cu accesorii pentru trecerea apei în funcţie de scenariul de securitate la incendiu pentru situaţiile cele mai defavorabile, adoptate în proiect (la clădirea sau compartimentul de incendiu cu debitul cel mai mare, intervenţie la nivelul cel mai înalt etc.).
Hidranţii de incendiu subterani prin construcţie trebuie să permită racordarea hidrantului portativ prin rotire spre dreapta, standard de referinţă STAS 698-86 şi a hidrantului portativ cu robinete, standard de referinţă STAS 697-82.
 
Corespondenţa dintre standardele de referinţă şi standardele române
EN 54-1:1996 IDT EN 54-1:1998
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.Partea 1: Introducere
EN 54-2:1997 IDT EN 54-2+AC:2000
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.Partea 2: Echipament de control şi semnalizare
EN 54-3:2001 IDT SR EN 54-3:2003
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.Partea 3: Dispozitive sonore de alarmă la incendiu
EN 54-4:1997 MOD EN 54-4+AC:2000
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.Partea 4: Echipament de alimentare electrică
EN 54-5:2000 IDT SR EN 54-5:2003
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.Partea 5: Detectori de căldură Detectori punctuali
EN 54-10:2002 IDT SR EN 54-10:2002
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale
EN 54-11:2001 IDT SR EN 54-11:2002
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.Partea 11: Declanşator manual de alarmă
EN 287-1:1992 IDT SR EN 287-1+A1:1999
Calificarea sudorilor. Sudare prin topire.Partea 1: Oţel
EN 1057:1996 IDT SR EN 1057:2002
Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire
EN 1254 (părţile de la 1 până la 5):1998
IDT SR EN 1254-1…5:2001 Cupru şi aliaje de cupru. Racorduri. Partea 1: Racorduri cu lipire tare sau moale prin capilaritate pentru ţevi de cupru
EN 12259-1:1999 + A1:2001 IDT SR EN 12259-1+A1:2002
Protecţie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere
 
 

Tags: CEA 4001, EN12845, Stingere