• STINGERE INCENDIU

  Detectie tehnica si stingere incendiu, cu gaze, cu apa, la preturi promotionale

  Blue fire solutions executa sisteme stingere si detectie incendii pentru destinatii birouri, depozite cu destinatie antrepozitele frigorifice, depozite alimentare, industrie petroliera, medicala.

  Blue fire solutions executa sisteme pentru protejarea la incendiu a bucatariilor profesionale, camera reci, zone de pregatit alimente, depozitare alimente, zone bucatarii comerciale cu hote din inox si sisteme extractie vapori ulei din bucatarii comerciale.

  Blue fire solutions executa sisteme tehnice de detectie semalizare incendiu cu monitorizarea temperatura, monitorizare stricta racire, protectie produse congelate si marfuri depozitate, setarea flexibila a alarmelor, alarme diferentiale, prin intermediul de exemplu semnal deschiderea ușii, procesele de decongelare, curatarea cu presiune ridicata si / sau abur este posibilă, resitent la inghet, temperatura -40 ° C la 120 ° C

 • DETCTIE SEMNALIZARE INCENDIU

  Nou sisteme profesionale de semnalizare si detectie la incendiu

  Instalatii si sisteme detectie si semnalizare incendiu.

  Blue fire solutions ofera solutii si sisteme profesionale de semnalizare si detectare la incendiu pentru a interveni la timp si a limita pagubele cauzate de incendii.

  Blue fire solutions ofera o gama completă de tehnica de detectie incendiu conventional, adresabil, aspiratie, pentru protectie incendiu, detectie incendiu, stingere incendiu, alarmare vocala evacuare, iluminat de siguranta pentru protejarea persoanelor si bunurilor.

  Sistemele automate de incendiu detecteza un incendiu inca din faza incipienta, pun in miscare fortele de intervenţie, au rol de protectie, cu scopul de a detecta si semnaliza in cel mai scurt timp posibil si astfel pot preintampina o catastrofa.

  Un incendiu poate avea urmari deosebit de grave.

 • AVIZARE AUTORIZARE ISU

  Reglementări avizăre-autorizăre securitatea la incendiu

  Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Hotărârea Guvernului României nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu. Norme metodologice din 25 august 2016 privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

  Hotărâre nr. 915 din 3 noiembrie 2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea a cerinţei de securitate la incendiu. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

 • Detectie tehnica si stingere incendiu, cu gaze, cu apa, la preturi promotionale
 • Nou sisteme profesionale de semnalizare si detectie la incendiu
 • Reglementări avizăre-autorizăre securitatea la incendiu
stingere-spuma-pulbere-aerosoli-sistem-stingere-sisteme-tehnice-instalatii-antiincendiu-stingere-incendiu-

Instalaţiile semifixe sunt acele instalaţii la care soluţia de spumă este refulată prin conducte şi duze instalate fix, ca şi componentele de generare a spumei, în timp ce spumantul concentrat (rezervoare de spumant şi dozatoare) şi apa sunt furnizate de dispozitive mobile acţionate de personal specializat.
Spumanţii concentraţi utilizaţi în instalaţiile de stingere cu spumă trebuie să fie conformi cu SR EN 1568-1, 2, 3, 4 sau o reglementare echivalentă.

Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumǎ

Instalaţii de stingere a incendiilor cu spumă
Soluţii tehnice de realizare a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumă
Componentele instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumă
Proprietăţile spumanţilor concentraţi şi ale spumei folosite la stingerea incendiilor, mecanismul stingerii cu spumă a incendiului şi domeniile recomandate pentru stingerea cu spumă a incendiilor, sunt prezentate mai jos
Domeniile de utilizare ale instalaţiilor de stingere cu spumă sunt prezentate în tabelul 24.1. Aceste prevederi nu trebuie privite ca o restricţie a progresului tehnic.Selectarea domeniului de utilizare trebuie realizată de către persoane competente şi cu experienţă în domeniul respectiv. În alegerea tipului de instalaţie de stingere adecvat, proiectanţii trebuie să ţină seama de riscurile specifice procesului tehnologic, de caracteristicile construcţiei, de riscurile datorate substanţelor şi materialelor folosite.
În general, instalaţiile de stingere cu spumă nu se utilizează pentru stingerea incendiilor de:
a) substanţe chimice care degajă oxigen (ca nitratul de celuloză) sau agenţi oxidanţi care pot întreţine arderea;
b) echipament electric necapsulat;
c) metale care reacţionează cu apa, cum sunt : sodiu, potasiu
d) substanţe periculoase ce reacţionează cu apa : pentoxidul de fosfor sau trietilaluminiu
e) metale combustibile: aluminiu, magneziu
Din punctul de vedere al alcătuirii constructive a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumă, acestea pot fi:
a) fixe;
b) semifixe;
c) mobile.
fixe de stingere a incendiilor cu spumă se compun, în principal, din:
a) instalaţii de alimentare cu apă;
b) recipienţi pentru spumanţi;
c) generatoare de spumă cu insuflare de aer;
d) dozatoare;
e) pompe pentru apă şi pentru spumant;
f) conducte pentru soluţie spumantă;
g) deversoare de spumă;
h) dispozitive de punere în funcţiune şi control
Pompele, recipienţii de spumant, dozatoarele, dispozitivele de punere în funcţiune şi de control trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să fie amplasate la distanţe de siguranţă faţă de pericolele de incendiu, fie prin amplasarea în spaţii delimitate cu elemente rezistente la foc fie prin asigurarea unor măsuri de protecţie activă împotriva incendiilor fie combinaţii ale acestora;
b) să fie accesibile în caz de incendiu;
c) să fie interzis accesului persoanelor neautorizate;
d) să se asigure ventilarea corespunzătoare (dacă sunt amplasate în spaţii închise);
e) să echipate cu dispozitive pentru spălarea instalaţiei şi a elementelor componente;
f) să nu fie instalate în spaţii de producţie şi/sau depozitare cu produse inflamabile sau combustibile;
g) să fie marcate corespunzător;
h) să fie protejate împotriva lovirilor mecanice;
i) să fie adecvate să funcţioneze în intervalul de temperaturi minime şi maxime din spaţiul în care acestea sunt amplasate.
Instalaţiile fixe sunt acele instalaţii la care toate componentele sistemului de stingere cu spumă şi pentru furnizarea soluţiei spumante sunt instalate permanent.
(2) Instalaţiile fixe de stingere cu spumă pot fi prevăzute cu racorduri de alimentare cu apă de la pompele autospecialelor de pompieri. Pentru a preveni scurgerea ape trebuie instalaţia trebuie prevăzută cu o supapă de reţinere în amonte de sistemul de stingere cu spumă.
(3) Necesarul de apă trebuie stabilit şi marcat pe racord. Racordurile de alimentare de la pompele mobile trebuie marcate cu următoarele date:
a) tipul de spumă;
b) proporţia de dozaj (%);
c) presiunea minimă de pompare.

Componentele instalaţiilor de stingere cu spumă trebuie să fie conforme cu SR EN 13565-1.
Conductele de apă şi soluţie de spumă trebuie să fie proiectate, dimensionate, alimentate şi instalate conform prevederilor din SR EN 12845 sau o reglementare echivalentă
Dozarea spumantului concentrat cu apă se realizează în camera unui echipament (dozare centralizată) sau în vecinătatea obiectului protejat (dozare independentă).
În situaţia utilizării dozării centralizate, spumantul concentrat este asigurat prin sistemul de conducte şi supape de distribuţie către generatorul de spumă.
În situaţia dozării independente, spumantul concentrat este alimentat direct în sistemul de ţevi de distribuţie a spumei ce protejează obiectul.

Tags: Stingere

 • Aplicatie bucatarie profesionala

  Aplicatie bucatarie profesionala

  Orice incendiu este însoţit de fenomene chimice şi fizice cum sunt: reacţii chimice pe timpul arderii, degajarea şi transferul de căldură, producerea de flăcări şi fum, degajarea, separarea şi răspândirea produselor arderii, formarea schimbului de gaze etc.

 • Sisteme rapide de detectie incendiu

  Sisteme rapide de detectie incendiu

  Curgerea hidraulică a fumului este din punct de vedere chimic nereactivă, pentru că reacţia de combustie este practic întreruptă la o anumită distanţă de flacără, deoarece reacţiile chimice devin aproape complete, iar pe de altă parte are loc răcirea fumului (de exemplu, prin antrenarea de aer proaspăt în norul de fum) ce încetineşte puternic cinetica reacţiei.

 • Evacuare fum si gaze fierbinti

  Evacuare fum si gaze fierbinti

  Deplasarea fumului prin clădire este consecinţă a forţei Arhimedice (fenomenul de flotabilitate: fumul este mai uşor decât aerul şi urcă în absenţa altor surse de presiune antagonice) şi a diverselor câmpuri de presiune ce se regăsesc într-o clădire incendiată. Fumul se poate acumula în golurile existente în zona superioară a încăperilor sau poate curge lent după direcţii orizontale în cazul volumelor cu deschideri puţine.

 • Stingere apa camera tehnica

  Stingere apa camera tehnica

  Apa utilizată în instalaţiile fixe cu apă pulverizată trebuie să nu conţină particule în suspensie care să prezinte pericol deînfundare a duzelor. Instalaţiile fixe de apă pulverizată se realizează în circuite şi sectoare; un circuit se constituie astfel încât debitul să nu depăşească 50 l/s şi să fie acţionat dintr-o singură vană de acţionare. Un sector se compune din mai multe circuite fără a depăşi debitul de 200 l/s.

 • Detectare punctiforma incendiu

  Detectare punctiforma incendiu

  Fumul este un loc de schimb termic radiativ cu mediul ambiental. În timp ce emite radiaţie termică, fumul trimite către un receptor un flux termic în care intervin: dimensiunile de volum ale fumului, temperatura, caracteristicile optice în vizibil şi infraroşu şi un factor de formă; Fumul este un mediu a cărui transparenţă limitează vizibilitatea. Acest aspect este foarte important în securitatea persoanelor surprinse de incendiu în clădire sau a pompierilor ce intervin pentru stingere. Caracteristicile optice – în domeniul vizibil – şi dimensiunile volumului ocupat de fum trebuie să fie luate în calcul pentru a determina o mărime ce caracterizează opacitatea fumului pe o anumită lungime.

Ne gasiti in Bucuresti, Buzau

Strada Matei Basarab, 100,
CP 030788
Strada Unirii, bloc E5,
CP  121272 
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;